Leertherapie


 Leertherapie

Leertherapie is voor (gestalt)therapeuten, psychologen, coaches en counselors zeer waardevol.

Het is dan ook vaak een vereiste van psychotherapeutische en psychosociale opleidingen en beroepsverenigingen om een leertherapietraject gedaan te hebben alvorens men kan afstuderen en/of een erkenning voor een beroepsvereniging kan verkrijgen. (Zo vereist erkenning door de Gestaltvereniging (de NVAGT) minimaal 250 uur leertherapie.)

 

Het belang

Het belang van het volgen van leertherapie zit in het opdoen van cliëntervaring en het doorwerken, doorleven en duiden van de levensthema’s, gevoelens en copingsneigingen van de therapeut (in spé). De professional zelf en zijn/haar toegang tot het eigen palet van beleving, gevoelens en emoties zijn zijn/haar belangrijkste instrumenten in een belevingsgerichte therapie of begeleiding.

Je kunt immers ‘slechts’ zo diep met je cliënten gaan als dat je zelf geweest bent. Als je als professional terugdeinst voor bepaalde gevoelens in jezelf of als deze bijvoorbeeld door schaamte ontoegankelijk zijn, bestaat de kans dat je dergelijke gevoelens ook bij je cliënten niet kunt, wilt of durft te faciliteren.

Ook je overtuigingen, waarden, normen en (sub)culturele gewoontes spelen in de achtergrond altijd mee in hoe jij anderen bejegent. Je hiervan bewust te zijn en daar ruimte in te ervaren is van wezenlijk belang voor je professionaliteit en de ethiek daarvan.

 

Werkwijze

Leertherapie gaat niet alleen over je eigen (gevoels)leven, het is tevens gericht op het bewust ervaren van wat er in de therapeutische relatie gebeurt en hoe hier vruchtbaar gebruik van te maken.

Als (leer)therapeut wil ik transparant zijn en ook mijn werkwijze ‘ter discussie’ stellen. We zullen regelmatig stil staan om te reflecteren op het leertherapeutische proces. Daarbij kan ik ook mijn overwegingen en interventies toelichten en deze koppelen aan de theorie. Om je eigen visie en stijl verder te ontwikkelen kunnen we onderzoeken hoe jij dat ziet en ervaart.

 

Ervaren professionals

Ook als ervaren professional kan het zinvol zijn om één of meerdere sessies leertherapie te doen.

Dit kun je overwegen als je ervaringen of gevoelens meemaakt die invloed op je werk kunnen hebben.

Zowel kwesties, gevoelens of ‘spinsels’ die vooral je privé leven betreffen, als gevoelens en gedachten die je aan je werk, specifieke cliënten of problematieken beleeft, kunnen een niet-productieve werking hebben op je werk(houding). Het kan dan zinvol zijn om daar in de ‘cliëntenrol’ meer bewustzijn en contact- creativiteit over te ontwikkelen.

 

Meer informatie

Wil je kennismaken om te bepalen of je een leertherapietraject wilt aangaan bij mij, neem dan even contact op. Voor meer informatie of vragen vul je het contactformulier in.


Praktijk voor kind en Gezin is een professionele praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie, traumatherapie en systeemtherapie (jeugdhulp) en is aangesloten bij de volgende beroepsverenigingen: NFG, NVAGT, EAGT, RBCZ, SKJ, ECP, NAP en NVRG.

Volg mij op Facebook:

Contact:

Praktijkhouder: Linda Riemsdijk

Praktijkadres: Hoofdweg 70,

7382 BK Klarenbeek

Tel./whats-app: 06-57722062

mail: info@praktijkkindengezin.com