Traumaherstel


Trauma zit niet in wat er feitelijk heeft plaats gevonden, maar in wat er in het lichaam is gebeurd tijdens de gebeurtenissen en is achtergebleven.

 

Wanneer gebeurtenissen op wat voor manier dan ook overweldigend zijn geweest, heeft het lichaam een manier gekozen om hier mee om te gaan. Het kan zijn dat je verstijfd bent van de schrik, het kan zijn dat je bent flauw gevallen, het kan zijn dat je als het ware een toeschouwer bent geweest, zonder iets te voelen. 

 

Soms heb je een verhaal bij het trauma, dan weet je de gebeurtenis nog, soms heb je geen verhaal. Dan is er geen herinnering, omdat je tijdens de traumatische gebeurtenis zo jong was dat het niet in het bewuste is opgeslagen. Echter, het lichaam herinnert zich het nog wel! En omdat het lichaam het zich nog wel herinnert zal het de overlevingsstrategieën blijven volhouden, tot het lichaam vrij wordt gemaakt van het trauma door in een veilige omgeving, in kleine stappen het trauma een plek te geven.

 

Soms zijn gebeurtenissen te heftig, te veel geweest om ze goed op te kunnen vangen en heb je er terugkerend of blijvend last van.  Wanneer stress als gevolg van trauma ontstaat en in het lijf blijft, kan het klachten geven op zowel fysiek, emotioneel als mentaal niveau.

 

Enkele voorbeelden van mogelijke gevolgen:

  • Hyperwaakzaamheid, niet meer kunnen ontspannen.
  • Gevoeligheid voor zintuiglijke prikkels is verandert (bijvoorbeeld plots last hebben van geluiden, fel licht niet meer kunnen verdragen, etc).
  • Neerslachtigheid, depressiviteit.
  • Niet in contact kunnen zijn met je lijf / emoties / jezelf / de ander.
  • Moeite met concentratie, slaapproblemen.
  • Moeite om jezelf te uiten (gebeurtenis niet kunnen verwoorden, stotteren, stemproblemen).
  • Je blijft beelden zien van een bepaalde gebeurtenis, hebt nachtmerries.
  • Je gedraagt je plots anders dan je van jezelf gewend bent.
  • Allerlei psycho-somatische klachten (nek en schouderpijn, hoofdpijn, kortademigheid).

 

de grondleggers

"Hevige stress en/of trauma kan ontstaan door een heftige gebeurtenis die je als donderslag

bij heldere hemel overvalt of het gevolg zijn van aanhoudende angst en stress.

 

Dit  is uitputtend en kan gezondheid, vitaliteit en zelfvertrouwen uithollen.

 

Trauma huist niet in de gebeurtenis zelf maar in het effect op het zenuwstelsel."

Peter Levine - Somatic Experiencing (SE®)

"De spontane beweging in ieder van ons is richting verbinding met de ander, gezondheid en levendigheid.

Ongeacht hoe teruggetrokken en geïsoleerd we zijn geraakt, of hoe ernstig het trauma is dat we hebben ervaren

 

Op het ons diepste niveau, net als een plant zich spontaan naar het zonlicht went,

is in ieder van ons een impuls om ons te bewegen richting verbinding en helen."

Laurence Heller - Neuro Affective Relational Model (NARM®)